Lagersystemer AS

  • Rask levering
  • Faktura for bedrifter
  • Pris match
  • Vi monterer

Webshop

Lager Systemer AS har sertifisert personell til å gjennomgå ditt lager for å avdekke eventuelle feil og mangler. Vi bruker Norsk Standard INSTA 250/251/252 og EN15635.

Det er eier og bruker av reolsystemene som har ansvar for at driften skjer i henhold til brukermanualer og at vedlikehold utføres løpende. Vi ser altfor ofte at dette forsømmes dessverre.

Kunnskap og forståelse er kjernen i alt sikkerhetsarbeid!

Har du og dine medarbeidere noe å lære med hensyn til

En reolkontroll kan:

Alle bedrifter er i følge loven, pålagt å sørge for at deres ansatte arbeider i et sikkert lagermiljø, med sikkert utstyr. Dette gjelder for både nye installasjoner såvel som eksisterende lager.

Den lov og veiledning som omfatter disse krav er Arbeidsmiljøloven §3.1 og 3.2.

Om bedriften ikke gjennomfører regelmessige kontroller eller årlig Reolkontroll, og heller ikke utbedrer synlige skader, så kan dette medføre påtale dersom det skjer en ulykke.