Sikkerhet

Ta sikkerheten alvorlig, be om reolkontroll og sertifisering idag!

Kunnskap og forståelse er kjernen i alt sikkerhetsarbeid!

Har du og dine medarbeidere noe å lære med hensyn til

  • Hvilken retningslinjer gjelder? Lover, forskrifter.
  • Kontroll og ettersyn. Hvor ofte? – Hvorfor og hva skal den omfatte?
  • Hvilken skade forekommer? Konsekvenser?
  • Hvilken tiltak skal iverksettes hvert år?
  • Informasjonsskilt. Hvilken informasjon skal finnes? Hvordan man leser belastningstabeller, leverandørinformasjon om overlast, ansvar, vedlikehold osv.

Lager Systemer AS har sertifisert personell til å gjennomgå ditt lager for å avdekke eventuelle feil og mangler. Vi bruker Norsk Standard INSTA 250/251/252 og EN15635.

Det er eier og bruker av reolsystemene som har ansvar for at driften skjer i henhold til brukermanualer og at vedlikehold utføres løpende. Vi ser altfor ofte at dette forsømmes dessverre.

En reolkontroll kan:

  • Forhindre skader på personer og gods
  • Forlenge levetiden på lagerinnredningen
  • Redusere fremtidige reparasjonskostnader, ved å oppdage skader tidlig
  • Bidra til oversikt over lagerinnredningens generelle tilstand

Alle bedrifter er i følge loven, pålagt å sørge for at deres ansatte arbeider i et sikkert lagermiljø, med sikkert utstyr. Dette gjelder for både nye installasjoner såvel som eksisterende lager.

Den lov og veiledning som omfatter disse krav er Arbeidsmiljøloven §3.1 og 3.2.

Om bedriften ikke gjennomfører regelmessige kontroller eller årlig Reolkontroll, og heller ikke utbedrer synlige skader, så kan dette medføre påtale dersom det skjer en ulykke.